Gradonačelnik Ivo Komšić u subotu otvara Dane nacionalnih manjina u Sarajevu

Grad Sarajevo vas poziva na Dan nacionalnih manjina u gradu Sarajevu i promociju Knjige recepata jela udruženja nacionalnih manjina u gradu Sarajevu, koji će se održati u subotu, 28. marta 2015 u periodu od 11-17 sati godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo.Ovu manifestaciju će u 11.00 sati svečano otvoriti prof.dr. Ivo Komšić, gradonačelnik Sarajeva, Tania Van Dijk, predstavnica Kancelarije Vijeća Evrope u Sarajevu i Sarah Keating, predstavnica Vijeća Evrope.„Dani nacionalnih manjina“ predstavljaju zajednički projekat Vijeća Evrope i Evropske unije pod nazivom „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Evropi.