Gradonačelnik Ivo Komšić u subotu otvara Dane nacionalnih manjina u Sarajevu

Grad Sarajevo vas poziva na Dan nacionalnih manjina u gradu Sarajevu i promociju Knjige recepata jela udruge nacionalnih manjina u gradu Sarajevu, koji će se održati u subotu, 28. ožujka 2015. u razdoblju od 11.00 do 17.00 sati u Međunarodnom centru za djecu i mladež Novo Sarajevo. Ovu manifestaciju će u 11.00 sati svečano otvoriti prof. dr. Ivo Komšić, gradonačelnik Sarajeva, Tania Van Dijk, predstavnica Ureda Vijeća Europe u Sarajevu i Sarah Keating, predstavnica Vijeća Europe. „Dani nacionalnih manjina“ predstavljaju zajednički projekt Vijeća Europe i Europske unije pod nazivom „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoistočnoj Europi.