Vijećnica ugasila svjetla povodom Sata za planetu Zemlju 2015. godine

Sarajevska Vijećnica je u subotu, 28.03.2015. u periodu od 20.30 do 21.30 sati, ugasila svoja svjetla, povodom obilježavanja Sata za planetu Zemlju (Earth Hour 2015), inicijative koju na globalnom nivou organizira Svjetski fond za prirodu (World Wide Fund for Nature – WWF) s ciljem podizanja svijesti o klimatskim promjenama, prekomjernoj potrošnji zemljinih resursa i ekološkim problemima općenito. Bosna i Hercegovina je prošle godine pridonijela akciji sa gašenjem svjetla na znamenitostima u 15 gradova, uključujući glavne spomenike u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru.

Gradonačelnik Komšić otvorio Dane nacionalnih manjina u Sarajevu

Danas je u Međunarodnom centru za djecu i omladinu  gradonačelnik prof.dr. Ivo Komšić zajedno sa Janom Snaidauf, šefom političkog i ekonomskog odsjeka Delegacije EU u BiH, Taniom Van Dijk, predstavnicom Kancelarije Vijeća Evrope u Sarajevu i Sarah Keating, predstavnicom Vijeća Evrope otvorio Prvi dan nacionalnih manjina u gradu Sarajevu, posvećen tradicionalnim jelima i pićima.