Grad Sarajevo apeluje na sve nadležne da poduzmu najenergičnije mjere oko zaštite spomeničkog blaga grada Sarajeva

Na inicijativu gradonačelnika prof. dr. Ive Komšića, predstavnici Grada Sarajeva sa predstavnicima KJKP „Rad“ danas su obišli Bijelu tabiju, kako bi dogovorili i zajednički poduzeli konkretne mjere u cilju zaštite ovog kulturno-historijskog spomenika. Na ovom lokalitetu građani Sarajeva odlažu flaše, papire, kese, građevinski šut,  reflektori su razbijeni, dok su zidovi ove utvrde, išarani grafitima. I  Baruthana, koja se nalazi u neposrednoj blizini Bijele tabije, prepuna je građevinskog otpada. Gradska uprava ne samo da je do sada izdvojila preko milion KM za arheološka istraživanja i obnovu ovog vrijednog spomenika, već je poduzimala i konkretne mjere u cilju njegove zaštite.