Крајем јуна завршетак бициклистичке стазе у општини Нови Град

Општина Нови Град, захваљујући максималној и ефикасној ангажованости у пружању потребне административне и сваке друге подршке, биће прва општина у БиХ, која ће крајем јуна, имати изграђену бициклистичку стазу по европским стандардима. Њеном изградњом, у дужини преко четири километра, успоставиће се једносмјерни бициклистички саобраћај на обје стране главне градске саобраћајнице, у правцу одвијања моторног саобраћаја. Изградњу финансирају Град Сарајево и Дирекција за цесте Кантона Сарајево.