Predstavnici Vijeća Evrope pohvalili implementaciju projekta „Dani nacionalnih manjina u gradu Sarajevu“

Pomoćnica gradonačelnika Sarajeva, Dragana Solaković, zajedno sa timom koji je zadužen za implementaciju Projekta „Dani nacionalnih manjina u gradu Sarajevu“, danas je u prostorijama Gradske uprave Grada Sarajeva održala sastanak sa predstavnicima Vijeća Evrope, Sarah Keating i Vedranom Majstorovićem, s ciljem sumiranja dosadašnjih rezultata i planiranja narednih aktivnosti projekta. Predstavnici udruženja nacionalnih manjina iznijeli su sve pohvale za organizaciju dosadašnjih Dana nacionalnih manjina, naglasivši potrebu da se na Trećem danu, koji će se održati u novembru, istaknu problemi sa kojima se udruženja suočavaju u svom svakodnevnom radu. Posebno je bitno posvetiti se problemu obezbjeđivanja i održavanja prostora za rad, s kojim se suočavaju sva udruženja.