Gradsko vijeće uputilo u široku javnu raspravu nacrt odluke kojom se uređuje dodjela „Šestoaprilske nagrade“

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je na danas održanoj 28. sjednici, kojom je predsjedavao Suljo Agić, Predsjedavajući Gradskog vijeća, svojom odlukom, razriješilo određene članove radnih tijela.Također, usvojena je Odluka o izboru novih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva. Gradski vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Grada Sarajeva, koja je, do sada, više puta razmatrana na sjednicama Gradskog vijeća. U nastavku sjednice, usvojena je Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva.

Na Vanrednoj sjednici raspravljano o ugrožavanju ustavnog položaja Grada Sarajeva

Gradski vijećnici su, na danas održanoj Vanrednoj sjednici, u povodu razmatranja ugrožavanja ustavnog položaja Grada Sarajeva, usvojili niz ozbiljnih zaključaka, kojima su upućeni zahtjevi organima vlasti i političkim strankama da odmah nađu rješenje za prevazilaženje katastrofalne situacije u finansiranju Grada Sarajeva i da se založe za kvalitetno i trajno rješavanje statusa Grada Sarajeva.

Po gradonačelniku Ivi Komšiću pravo rješenje je sistemsko finansiranje Grada Sarajeva

Tokom današnje vanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, na kojoj se raspravljalo o ugrožavanju ustavnog položaja Grada Sarajeva, gradonačelnik Ivo Komšić je u izjavi za medije rekao da je Grad Sarajevo kao glavni grad države, FBiH i sjedište sarajevskog Kantona doveden u dvostruko tešku situaciju. „Pored finansijskog problema sa kojim se Grad suočava, ugrožen je i ustavni položaj ove institucije. Ako vi uskraćujete finansijska sredstva za funkcioniranje glavnog grada, vi na indirektan način gasite funkcije grada Sarajeva kao glavnog grada države, FBiH i sjedišta Kantona“, istakao je Komšić.Gradonačelnik je podsjetio da je, po Dejtonskom ustavu, Sarajevo glavni grad BiH, po federalnom – glavni grad FBiH, a po kantonalnom je sjedište Kantona, s tim da  u Ustavu Kantona Sarajevo postoji odredba da je Kanton Sarajevo obavezan finansirati Grad Sarajevo kao svoje sjedište.