Na „gradskoj“ biciklističkoj stazi na dijelu novogradske općine predstoji izmještanje stubova javne rasvjete, postavljanje novih semafora…

Radovi na izgradnji prve faze „gradske“ biciklističke staze na području općine Novi Grad, teku prema planiranoj dinamici. Jedan od trenutno najznačajnijih infrastrukturalnih gradskih projekata, Grad Sarajevo realizira zajedno sa Direkcijom za putove Kantona Sarajevo.Tokom ovog mjeseca uposlenici firme „Step“ d.d. Sarajevo sa staze su izmjestili dva semafora, te ih postavili uz biciklističku stazu. Sa staze je također premješteno i autobusko stajalište, koje se nalazi preko puta tramvajske stanice Alipašin Most.

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”

Obavještavaju se građani Sarajeva da je Gradsko vijeće Grada Sarajeva na sjednici održanoj dana 22.7.2015. godine razmatralo Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu dodjele “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” i isti uputilo u javnu raspravu do 28.08.2015 godine. Pozivaju se svi zainteresovani da svoje eventulna primjedbe, prijedloge i sugestije dostave u predviđenom roku na e-mail: opcaupr@sarajevo.ba ili na adresu: Grad Sarajevo, Služba za opću upravu, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3, s napomenom da je Nacrt odluke objavljen na web stranici Grada Sarajeva: http://www.sarajevo.ba/ba/files/nosn_2015.pdf