Javni uvid u Nacrt „B“ faze Izmjena i dopuna Prostornog plana KS 2003.-2023.

Gradska uprava Grada Sarajeva  obavještava  građane da je Skupština Kantona Sarajevo 29. juna 2015. godine utvrdila Nacrt B faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine, sa Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana KS za period od 2003. do 2023. godine, te isti uputila na javni uvid i raspravu.