Јавни увид у Нацрт „Б“ фазе Измјена и допуна Просторног плана КС 2003.-2023.

Градска управа Града Сарајева  обавјештава грађане да је Скупштина Кантона Сарајево 29. јуна 2015. године утврдила Нацрт Б фазе Измјена и допуна Просторног плана Кантона Сарајево за период од 2003. до 2023. године, са Нацртом одлуке о измјенама и допунама Одлуке о провођењу Просторног плана КС за период од 2003. до 2023. године, те исти упутила на јавни увид и расправу.