Skupština Kantona Sarajevo u Budžetu Kantona Sarajevo izostavila obavezu finansiranja Grada Sarajeva iz sredstava sa jedinstvenog računa javnih prihoda Federacije BiH

Kolegij Gradskog vijeća Grada Sarajeva je, na sjednici održanoj dana 02.09.2015. godine, između ostalog, razmatrao moguće posljedice po Grad Sarajevo povodom usvajanja Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu. Prof. dr. Ivo Komšić, gradonačelnik Grada Sarajeva je upoznao Kolegij Gradskog vijeća o namjeri da se obrati Skupštini Kantona Sarajevo, u povodu razmatranja prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu koji je utvrdila Vlada Kantona Sarajevo, a u kojem nije sadržan prijedlog plana sredstava Granta Budžeta Kantona Sarajevo Budžetu Grada Sarajeva.