Grad Sarajevo ne odustaje od namjere da organizira Javni doček Nove 2016. godine

Izvršni odbor za pripremu i organizaciju dočeka Nove 2016. godine smatra da bi Grad Sarajevo i, pored teške finansijske situacije u kojoj se našao ne svojom voljom, trebao organizovati centralni javni doček Nove godine. Izvršni odbor koji je danas zasjedao, također smatra da Grad Sarajevo treba da  bude lider ovog projekta s obzirom da već 15 godina zaredom uspješno organizira ovu manifestaciju. Članovi Odbora su se složili da bi trebalo pristupiti racionalizaciji programskog sadržaja dočeka Nove godine na otvorenom u odnosu na ranije, iz razloga što se ne mogu trošiti sredstva u budžetu kojih u ovom trenutku nema.