Grad Sarajevo pozdravlja utvrđivanje Prijedloga odluke Vlade Kantona Sarajevo u vezi Trebevićke žičare

Grad Sarajevo i gradonačelnik Ivo Komšić pozdravljaju utvrđivanje Prijedloga odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na ostvarivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Kantona Sarajevo, nad kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan KJKP Gras i to u korist Grada Sarajeva, a sve u cilju realizacije projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“. Gradonačelnik Komšić očekuje da će zastupnici u Skupštini KS na sjednici koja će se održati u drugoj polovini ovog mjeseca podržati Vladin prijedlog. O istom prijedlogu treba da se očituje i Gradsko vijeće Grada Sarajeva, čije je zasjedanje planirano 23. decembra.