Od danas počinje finansiranje Grada Sarajeva sredstvima javnih prihoda Federacije BiH

Jučer objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH u Službenim novinama FBiH, danas je stupio na snagu. Time se od danas Grad Sarajevo finansira iz javnih prihoda s jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine. Vraćanjem prihoda Gradu Sarajevu, nakon 18 mjeseci pravne bitke koju je vodila ova gradska administracija, osiguran je njegov status i finansiranje, a time i opstojnost Sarajeva kao glavnog grada države Bosne i Hercegovine.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }