Od danas počinje financiranje Grada Sarajeva sredstvima javnih prihoda Federacije BiH

Jučer objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH u Službenim novinama FBiH, danas je stupio na snagu. Time se od danas Grad Sarajevo financira iz javnih prihoda s jedinstvenog računa Federacije Bosne i Hercegovine. Vraćanjem prihoda Gradu Sarajevu, nakon 18 mjeseci pravne bitke koju je vodila ova gradska administracija, osiguran je njegov status i financiranje, a time i opstojnost Sarajeva kao glavnog grada države Bosne i Hercegovine.