Grad Sarajevo domaćin 10. sjednice Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

Grad Sarajevo je danas bio domaćin 10. sjednice Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH, na kojoj su razmatrane aktuelne zakonodavne i projektne aktivnosti ovoga udruženja.U sklopu projektnih aktivnosti članovi Predsjedništva Skupštine Saveza su razmatrali Nacrt Strategije obuke za uposlenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u FBiH za period 2016.-2020.g., zatim Informaciju o realizovanim aktivnostima Saveza u okviru Projekta „Jačanje lokalne demokratije“ – LOD IV kao i Informaciju o realizovanim aktivnostima Saveza u okviru Projekta „Integrirani lokalni razvoj“ – ILDP.