Grad Sarajevo u ovoj godini kreće u izgradnju Trebevićke žičare vlastitim sredstvima!

Nakon današnje press konferencije na kojoj je potpisan ugovor o prijenosu prava građenja između GRAS-a i Grada Sarajevo čime su otklonjene formalno-pravne prepreke za otpočinjanje izgradnje Trebevićke žičare, te upoznavanja javnosti da Grad planira za ovaj projekat 3,5 miliona KM u svom Budžetu za 2016. godinu, Grad Sarajevo je dobio obavijest od predstavnika donatora Edmonda Offermanna da njegova ponuda o donaciji više nije aktuelna.