Reagovanje gradonačelnika Sarajeva prof. dr. Ive Komšića na neistinite navode predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Povodom Saopćenja za javnost koje je predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva dana 11.02.2016. godine uputio medijima, gradonačelnik sa ciljem tačnog i objektivnog informisanja javnosti šalje svoje reagovanje kako slijedi: „Navodi koje je predsjedavajući Gradskog vijeća Grada Sarajeva u svom Saopćenju za medije od dana 11.02.2016. godine iznio u javnost u cijelosti su neistiniti, pravno neutemeljeni i sročeni sa isključivim ciljem obmanjivanja i dezavuisanja javnosti u BiH. Tvrdnje predsjedavajućeg kako gradonačelnik krši odredbe Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave, bez pribavljene saglasnosti Gradskog vijeća i time stvaranja prostora za upošljavanje sebi „odanog kadra“ u cijelosti su netačni.

Reakcija predsjedavajućeg Gradskog vijeća Grada Sarajeva povodom izjava Gradonačelnika Ive Komšića na press konferenciji dana 10.02.2016. godine

Gradonačelnik Grada Sarajeva je na press konferenciji o temi „Naredba o obustavi isplate nezakonitih plaća i naknada državnim službenicima, namještenicima, i funkcionerima u Gradu Sarajevu, svojim izjavama, a koje se, između ostalog, odnose na predlaganje jedinstvene Odluke o platama i naknadama u organima Grada Sarajeva, oštro osudio, a moglo bi se reći i optužio predsjedavajućeg Gradskog vijeća  da opstruira donošenje pomenute Odluke.