Reakcija predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Sarajeva povodom izjava Gradonačelnika Ive Komšića na tiskovnoj konferenciji dana 10.02.2016. godine

Gradonačelnik Grada Sarajeva je na tiskovnoj konferenciji o temi „Naredba o obustavi isplate nezakonitih plaća i naknada državnim službenicima, namještenicima, i dužnosnicima u Gradu Sarajevu, svojim izjavama, a koje se, između ostalog, odnose na predlaganje jedinstvene Odluke o plaćama i naknadama u tijelima Grada Sarajeva, oštro osudio, a moglo bi se reći i optužio predsjedatelja Gradskog vijeća  da opstruira donošenje spomenute Odluke.

Reagiranje gradonačelnika Sarajeva prof. dr. Ive Komšića na neistinite navode predsjedatelja Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Povodom Saopćenja za javnost koje je predsjedatelj Gradskog vijeća Grada Sarajeva dana 11.02.2016. godine uputio medijima, gradonačelnik s ciljem točnog i objektivnog informiranja javnosti šalje svoje reagiranje kako slijedi: „Navodi koje je predsjedatelj Gradskog vijeća Grada Sarajeva u svom Saopćenju za medije od dana 11.02.2016. godine iznio u javnost u cijelosti su neistiniti, pravno neutemeljeni i sročeni s isključivim ciljem obmanjivanja i dezavuiranja javnosti u BiH. Tvrdnje predsjedatelja kako gradonačelnik krši odredbe Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave, bez pribavljene suglasnosti Gradskog vijeća i time stvaranja prostora za upošljavanje sebi „odanog kadra“ u cijelosti su netočni.