U Gradskoj upravi Grada Sarajeva održan sastanak povodom realizacije projekata Dunavske strategije

Pomoćnica gradonačelnika Sarajeva za lokalnu samoupravu, Dragana Solaković održala je danas sastanak sa predstavnicima Grada Beča, koordinatorima prioritetne oblasti 10 EUSDR-a, povodom projekata Dunavske strategije. Tokom sastanka razgovarano je o edukaciji gradskih službenika, jačanju civilnog društva, suzbijanju trgovine ljudima, nettworking platformama Dunavske strategije, te učešću NGO sektora i gradova u EU projektima.