Gradski vijećnici usvojili Odluku o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, u korist Grada Sarajeva, u cilju realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedavajući Gradskog vijeća, gradski vijećnici nisu usvojili Odluku o razrješenju određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, nakon čega nije razmatrana Odluka o izboru novih članova ovih radnih tijela. Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, kako bi se prevazišle određene teškoće sa kojima se Komisija za spomenike Gradskog vijeća Grada Sarajeva susretala u svom dosadašnjem radu.