Gradski vijećnici usvojili Odluku o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, u korist Grada Sarajeva,s ciljem realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, gradski vijećnici nisu usvojili Odluku o razrješenju određenih članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva, nakon čega nije razmatrana Odluka o izboru novih članova ovih radnih tijela. Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o spomenicima od značaja za Grad Sarajevo, kako bi se prevladale određene teškoće s kojima se Povjerenstvo za spomenike Gradskog vijeća Grada Sarajeva susretalo u svom dosadašnjem radu.