Grad dobio urbanističku saglasnost od Općine Novo Sarajevo za izgradnju biciklističke staze u ovoj općini

Nakon izgradnje biciklističke staze na području općine Novi Grad, Grad Sarajevo nastavlja sa realizacijom ovog projekta i u općini Novo Sarajevo. Nedavno je Općina Novo Sarajevo Gradu izdala urbanističku saglasnost, a i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je pozitivno mišljenje. Projektanti sa Instituta Arhitektonskog fakulteta istakli su na radnom sastanku sa gradonačelnikom Ivom Komšićem i njegovim saradnicima, da će u skorije vrijeme definisati glavni projekat sa utvrđenom trasom i novim tehničkim rješenjima.

Grad Beč poklonio dva vatrogasna vozila sarajevskim vatrogascima

Danas je u Beču održana primopredaja dva vatrogasna vozila koja je sarajevskim vatrogascima uručio Magistratski odjel 68 za vatrogastvo i zaštitu od katastrofa. Po jedno vozilo pripalo je Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi Kantona Sarajevo i Vatrogasnom savezu Kantona Sarajevo koje su u Beču predstavljali Nijaz Vatrić, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, te Tajib Pašić, predsjednik Vatrogasnog saveza Kantona Sarajevo.