Grad Beč poklonio dva vatrogasna vozila sarajevskim vatrogascima

Danas je u Beču održana primopredaja dva vatrogasna vozila koja je sarajevskim vatrogascima uručio Magistratski odjel 68 za vatrogastvo i zaštitu od katastrofa. Po jedno vozilo pripalo je Profesionalnoj vatrogasnoj brigadi Kantona Sarajevo i Vatrogasnom savezu Kantona Sarajevo koje su u Beču predstavljali Nijaz Vatrić, pomoćnik direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo, te Tajib Pašić, predsjednik Vatrogasnog saveza Kantona Sarajevo.

Grad dobio urbanističku saglasnost od Općine Novo Sarajevo za izgradnju biciklističke staze u ovoj općini

Nakon izgradnje biciklističke staze na području općine Novi Grad, Grad Sarajevo nastavlja sa realizacijom ovog projekta i u općini Novo Sarajevo. Nedavno je Općina Novo Sarajevo Gradu izdala urbanističku saglasnost, a i Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je pozitivno mišljenje. Projektanti sa Instituta Arhitektonskog fakulteta istakli su na radnom sastanku sa gradonačelnikom Ivom Komšićem i njegovim saradnicima, da će u skorije vrijeme definisati glavni projekat sa utvrđenom trasom i novim tehničkim rješenjima.