Grad Sarajevo sa 60.000 KM podržao rad javnih kuhinja

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić sa svojim zamjenikom Abdulahom Skakom potpisao je danas ugovore o finansijskoj podršci Grada Sarajeva javnim kuhinjama Crvenog križa Kantona Sarajevo, Udruženja humanitarno-pastoralne organizacije „Caritas Vrhbosanske nadbiskupije“, Udruženja humanitarno-karitativne organizacije "Kruh svetog Ante" Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Udruženja humanitarne organizacije „Merhamet“ – Muslimansko dobrotvorno društvo, Narodne kuhinje „Stari Grad” i  Srpskog humanitarnog udruženja „Dobrotvor”. Prema podacima JU Kantonalni centar za socijalni rad – Sarajevo, od 22.04.2016.g., na području grada i kantona evidentirano je  3.953  korisnika toplog obroka u javnim kuhinjama.

Press konferencija povodom održavanja Konferencije pod nazivom “Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Evropi”

U ponedjeljak, 20.06.2016. u 8.30 sati u sali Gradske uprave Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića 3/3 održat će se press konferencija povodom održavanja Konferencije pod nazivom “Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Evropi” čiji su organizatori Grad Sarajevo Projekt društva zajedničkih vrijednosti „Club de Madrid” i Fondacija društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo. Na press konferenciji će se obratiti gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, osnivač Fondacije društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo Zlatko Lagumdžija, bivša premijerka Slovačke i članica Madridskog kluba Iveta Radickova, zamjenica gradonačelnika Tirane Brunilda Paskali  i predsjednik Skupštine Grada Podgorice Đorđe Suhih.