Grad Sarajevo sa 60.000 KM podržao rad javnih kuhinja

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić sa svojim zamjenikom Abdulahom Skakom potpisao je danas ugovore o financijskoj potpori Grada Sarajeva javnim kuhinjama Crvenog križa Kantona Sarajevo, Udruge humanitarno-pastoralne organizacije „Caritas Vrhbosanske nadbiskupije“, Udružge humanitarno-karitativne organizacije „Kruh svetog Ante“ Franjevačke provincije Bosne Srebrene, Udruge humanitarne organizacije „Merhamet“ – Muslimansko dobrotvorno društvo, Narodne kuhinje „Stari Grad” i  Srpske humanitarne udruge „Dobrotvor”. Prema podacima JU Kantonalni centar za socijalni rad – Sarajevo, od 22.04.2016. g., na području grada i kantona evidentirano je 3.953  korisnika toplog obroka u javnim kuhinjama. 

„Tiskovna konferencija povodom održavanja Konferencije pod nazivom Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Europi”

U ponedjeljak, 20.06.2016. u 8.30 sati u dvorani Gradske uprave Grada Sarajeva, ulica Hamdije Kreševljakovića 3/3 održat će se tiskovna konferencija povodom održavanja Konferencije pod nazivom „Lokalna vlast za društva zajedničkih vrijednosti u jugoistočnoj Europi” čiji su organizatori Grad Sarajevo Projekt društva zajedničkih vrijednosti „Club de Madrid” i Fondacija društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo. Na tiskovnoj konferenciji će se obratiti gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, osnivatelj Fondacije društva zajedničkih vrijednosti Sarajevo Zlatko Lagumdžija, bivša premijerka Slovačke i članica Madridskog kluba Iveta Radickova, zamjenica gradonačelnika Tirane Brunilda Paskali  i predsjednik Skupštine Grada Podgorice Đorđe Suhih.