Javni uvid i javna rasprava na temu: Prijedlog izmjena i dopuna RP „Čobanija”

Obavještavaju se zainteresirani građani i pravne osobe, da je u tijeku javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna RP „Čobanija” od 24.06. do 08.07.2016. godine, u terminu od 09.00 do 15.00 sati u prostorijama MZ „Skenderija – Podtekija“ (ulica Skenderija broj 5). Javna rasprava  održat će se u petak 08.07.2016. godine u 16.30 sati u  u prostorijama MZ Skenderija – Podtekija (ulica Skenderija broj 5).