Јавни позив за продају моторних возила

На основу Одлуке Градског вијећа Града Сарајева, број 01-02-382/16 од 24. фебруара 2016. године („Служене новине Кантона Сарајево“, број 11/16), Град Сарајево објављује Јавни позив за продају моторних возила путем јавног надметања-лицитације којег можете погледати на линку:http://www.sarajevo.ba/ba/files/jp_v.pdf

Јавни позив за продају монтажне фасадне скеле

На основу Одлуке Градског вијећа Града Сарајева, број 01-02-382/16 од 24. фебруара 2016. године („Служене новине Кантона Сарајево“, број 11/16), Град Сарајево објављује Јавни позив за продају монтажне фасадне скеле путем јавног надметања-лицитације којег можете погледати на линку:http://www.sarajevo.ba/ba/files/jp_s.pdf