Gradsko vijeće usvojilo Odluku o usvajanju Regulativnog plana „Kanara“ s Odlukom o provedbi Regulativnog plana „Kanara“

Na 41. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva kojom je predsjedavao Suljo Agić, predsjedatelj Gradskog vijeća, gradski vijećnici su odali počast poginulim borcima na brdu Žuč na današnji dan 1993. godine. Rad Gradskog vijeća je počeo usvajanjem Odluke o uspostavi suradnje između Grada Sarajeva i Grada Budimpešte s ciljem jačanja prijateljstva i unapređenja međusobne suradnje na svim područjima od interesa za građane ovih gradova.