Grad Sarajevo ponovo izabran za člana Izvršnog odbora Međunarodne asocijacije “Gradovi glasnici mira”

Usvajanjem dokumenata koji su upućeni odgovarajućim tijelima UN-a na sjednici Generalne skupštine Međunarodne asocijacije “Gradovi glasnici mira” koja je održana u poljskom gradu Wielunu 2. i 3. septembra, Asocijacija je nastavila sa svojim zalaganjem za kulturu mira u 21. vijeku nasuprot kulturi rata 20. vijeka. Na inicijativu Grada Sarajeva izmijenjen je Statut Asocijacije radi demokratizacije rada.

Također, Asocijaciji je predstavljen i projekt “Think freedom” Edine Selesković, koji je prihvaćen kao aktivnost asocijacije na promociji mira u narednim periodu.

Gradovi članovi asocijacije su se ponovo založili za nastavak i okončanje dugogodišnjeg procesa uvrštavanja prava na mir u osnovna ljudska prava.

Grad Sarajevo, koji je predstavljao gradski vijećnik Alija Hodžić, ponovo je jednoglasno izabran za člana Izvršnog odbora Asocijacije.
Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba

Susret gradonačelnika Sarajeva i Pečuha

Na poziv gradonačelnika prijateljskog mađarskog grada Pečuha, Pavaa Zsolta, gradonačelnik Sarajeva, prof. dr Ivo Komšić prisustvovao je svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pečuha povodom obilježavanja Dana grada Pečuha 1. septembra 2016. godine. Bila je to prilika i za bilateralni susret gradonačelnika Sarajeva i Pečuha na kojem je gradonačelnik Pava Zsolt zamolio da se razmotri mogućnost organizacije Festivala opere u Sarajevu 2017. godine.

Također, održan je i sastanak s menadžerom Zsolnay Heritage Management Nonprofit LTD, koji je predložio da se koncert pobjednika takmičenja horova (World Youth Choir) održi u Sarajevu i Mostaru 2017. godine.

Gradonačelnik Sarajeva uručio je svome kolegi fotografiju Vijećnice na kojoj je istaknuta mađarska zastava s izrezanim simbolima u sredini u spomen na Mađarsku revoluciju 1956. godine.
Ovom gestom Grad Sarajevo pridružio se pobratimima i partnerima Grada Pečuha, koji ove godine zajedno sa svim stanovnicima Mađarske, obilježava 60. godišnjicu ustanka u borbi za liberalizaciju mađarskog društva.

Gradonačelnik Komšić se ovom prilikom u svoje i u ime građana Sarajeva još jednom zahvalio Gradu Pečuhu i gradonačelniku Zsoltu, na izdvojenim sredstvima za obnovu sarajevske Vijećnice – svjetskom simbolu susreta civilizacija, koja predstavlja potvrdu dostojanstva i nesalomljivog duha grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.