Najava održavanja 42. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Obavještavamo Vas da će se 42. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 28.09.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o postavljanju spomen ploče šehidima i poginulim borcima Specijalne jedinice „Zagreb“
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“ sa Prijedlogom Odluke o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Čobanija“ (skraćeni postupak)
3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Grada Sarajeva, za razvoj Informativnog centra Sarajevo
4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o prenosu osnivačkih prava Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine na Grad Sarajevo
5. Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01. – 30.06.2016. godine
6. Informacija o stanju komunalne infrastrukture u gradu Sarajevu (u kontekstu bespravne gradnje, prijetećih klizišta, rekonstrukcije ulica i drugih rizičnih faktora)
7. Informacija o stanju i održavanju cesta na području grada Sarajeva
8. Informacija o stanju privrede i zapošljavanja u gradu Sarajevu za 2015. godinu
9. Vijećnička pitanja  i inicijative

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba

Grad Sarajevo dodijelio 83 stipendije učenicima srednjih škola

U Gradskoj upravi Grada Sarajeva danas su potpisani ugovori o stipendiranju sa 83 učenika srednjih škola. Ove godine Grad Sarajevo prvi put dodjeljuje stipendije za učenike srednjih škola direktno iz  gradskog Budžeta. Visina mjesečne stipendije iznosi 100,00 KM po učeniku za period od 9 mjeseci, u školskoj 2015./2016. godini.

Osnovni kriterij za dodjelu stipendije bio je rezultat postignut u učenju u prethodnoj školskoj godini, nizak porodični standard i otežani uvjeti života. Posebno su se bodovali učenici srednjih zanatskih i strukovnih škola koja se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Gradonačelnik Komšić o turističkim potencijalima Sarajeva na Prvom sastanku glavnih gradova Inicijative 16+1 (Kine i CEEC) u Sofiji

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić učestvuje na Prvom sastanku glavnih gradova Inicijative 16+1 (Kine i CEEC) koji se održava u Sofiji, Bugarska. Konferencija je posvećena istraživanju prilika za jačanje saradnje Kine i zemalja CEEC u oblasti turizma, inovacija, prevoza, agrokulture i agrobiznisa. Gradonačelnik Komšić imao je zapaženo izlaganje i prezentaciju o turističkoj ponudi i potencijalima grada Sarajeva. Učesnike je pozvao da pristupe kreiranju zajedničkog europskog turističkog proizvoda ili ponude od koje će prihodovati sve zemlje članice.

Komšić je nakon izlaganja primio poziv da Sarajevo pristupi World Tourism Cities Federation (WTCF) koja okuplja 172 člana, od čega 117 gradova i 57 institucija širom svijeta, kao što su svjetski poznati turističke agencije, medijske organizacije, zračne luke, avio kompanije, hotelske grupe, financijske tvrtke i druge turističke institucije.

Za sutra je planiran bilateralni sastanak sa gradonačelnicom Sofije Yordankom Fandakovom, na kojem će se razgovarati i o mogućnostima uspostave formalne saradnje između dva grada u oblastima od interesa.

Tokom Konferencije gradonačelnik Sarajeva susreo se sa gradonačelnicima regije, između ostalog i Beograda, Sinišom Malijem koji je uputio poziv gradonačelniku Komšiću za posjet Beogradu i razmatranju saradnje dva grada.