Gradonačelnik Komšić, u sklopu VI. Ljubljanskog foruma, razgovarao s čelnicima Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije o hitnom rješavanju statusa Grada Sarajeva

Gradonačelnika Sarajeva prof. dr. Ivu Komšića, u sklopu VI. Ljubljanskog foruma, na kojem je imao zapaženo izlaganje o razvojnim gradskim projektima, danas su primili direktori Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) Bakhatyar Aljaf i dr.sc. Zijad Bećirović te šef Odjela za lokalne i regijske studije (DeLORS) dr.sc. Miloš Senčur. U dužem razgovoru sugovornici su se osvrnuli na situaciju u regiji, Bosni i Hercegovini i gradu Sarajevu, koji još uvijek kao glavni grad države Bosne i Hercegovine i Federacije BiH nema riješen svoj status.

Pri tome je od iznimne važnosti, kazao je Komšić, da se Gradu Sarajevu osiguraju izvorni prihodi i donese odgovarajući Zakon o glavnom gradu, kojeg imaju sve evropske prijestolnice. Sugovornici su se složili da je postojeći status neodrživ i potrebno je hitno pronaći rješenje, koje će Gradu Sarajevu omogućiti poziciju glavnog grada kao što su to riješile države u susjedstvu i unutar EU.

Na kraju razgovora sa gradonačelnikom dr. Komšićem, šef IFIMES-ovog odjela DeLORS dr. Senčur je istakao, da će Institut pojačati svoje djelovanje u regiji na polju poboljšanja rješenja lokalne samouprave i lokalnih zajednica, a posebnu pažnju će u narednom periodu posvetiti rješavanju pitanja Grada Sarajeva, čiji se status kao glavnog grada Bosne i Hercegovine mora što prije odgovarajuće riješiti na nivou države BiH i Federacije BiH.