Najava održavanja 43. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Obavještavamo Vas da će se 43. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 26.10.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (Ženski fudbalski klub SFK 2000 Sarajevo)
2. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (KUD “Bulbul” Sarajevo)
3. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Plaketa Grada Sarajeva“ (Ali Lafcioglu)
4. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade „Graham Bamford“ (Muhamed Kunovac)
5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Sarajevogas-Bosnalijek”
6. Izvještaj o primjeni Odluke o upotrebi grba, imena i isticanju zastave Grada Sarajeva
7. Izvještaj o preduzetim aktivnostima i toku priprema za održavanje EYOF 2019 za period 01.07.-30.09.2016. godine
8. Periodični izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne saradnje
9. Izvještaj o saradnji i odnosima organa Grada Sarajeva sa vjerskim zajednicama i crkvama
10. Izvještaj o realizaciji Programa mjera i aktivnosti na unaprjeđenju kvaliteta života stanovnika grada Sarajeva u trećoj životnoj dobi
11. Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2017. godinu
12. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Rajlovac III“ s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana  „Rajlovac III“
13. Informacija o pripremljenosti javnih komunalnih preduzeća i drugih službi za zimski period
14. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu, kao informativni materijal, dostavljeno je
– Očitovanje na preduzete aktivnosti na realizaciji datih preporuka po Konačnom Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Grada Sarajeva za 2015. godinu, a  koje je Gradonačelnik uputio Uredu za reviziju institucija Federacije BiH zajedno sa izvještajima nadležnih radnih tijela Gradskog vijeća.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba

Delegacija Grada Sarajeva u službenoj posjeti gradu Makarska

U povodu obilježavanja Dana Grada, gradski vijećnici Grada Sarajeva Jusuf Lošić i Enes Husjenović prisustvovali su Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske. Delegacija Grada Sarajeva je prisustvovala i drugim protokolarnim događajima iz programa ove manifestacije.

Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba