Javni uvid i javna rasprava na temu: Nacrt RP „Rajlovac III”

Obavještavaju se zainteresovani građani i pravna lica, da je u toku javni uvid Nacrt RP „Rajlovac III”  od 14.011. do 14.12.2016. godine, u terminu od 8.30 do 15 sati u prostorijama MZ „Naselje heroja Sokolje“, ul. Numana paše Ćuprilića br.17 i holu Općine Novi Grad Sarajevo.

Javna rasprava  održat će se četvrtak 15.12.2016. godine u 17 sati u  sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br.97).

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj raspravi o ovom planskom dokumentu.