Najava održavanja 44. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Obavještavamo Vas da će se 44. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održati u srijedu 23.11.2016. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći:
DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2017. godini
2. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Grada Hirošime
3. Izvještaj o implementaciji Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću
4. Izvještaj o realizaciji projekata iz oblasti zaštite okoliša u saradnji sa Aarhus centrom na području grada Sarajeva
5. Nacrt Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu
6. Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2017. godinu
7. Nacrt Programa međunarodne saradnje Grada Sarajeva za 2017. godinu
8. Cjelovita Informacija Pravobranilaštva Grada Sarajevo o provedenim aktivnostima nadležnih gradskih organa u funkciji realizacije Projekta izgradnje Nove Trebevićke žičare sa aspekta ne/mogućnosti za preduzimanje daljnih pravnih koraka
9. Vijećnička pitanja i inicijative
Uz poziv za sjednicu, kao informativni materijal, dostavljena je:
– Informacija o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01.- 30.09.2016. godine
Grad Sarajevo
Gradsko vijeće
Hamdije Kreševljakovića 3
71 000 Sarajevo
tel: 033/216 659
fax: 033/217 546
e-mail: pr-gradskovijece@sarajevo.ba