Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1988. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1988. godinu:

Pojedinačna:
Prof. dr. Cvjetković Trajko
Efendić Suljo
Hasanbegović Safet
Hubana Alija
Josipović Stevan
Kukavica Sulejman
Stojiljković Dara
Dr. Šilić Čedomil
Šeremet Ivo
Prof. dr. Verbić Branislav

Kolektivna:
SOUR „FAMOS“ (RO „Koran Pale“)

ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO

SMUČARSKI KLUB SARAJEVO

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1987. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1987. godinu:

Pojedinačna:
Brajlović Zijah
Čelić Džemal
Čengić Esad
Dadić Salavko
Dr. Fabris Orest
Dr. Hrelja Kemal
Komljenović Borislav
Prof. dr. Numić Nurudin
Pilavdžija Senija
Raguž Vlado
Škero Nevenka
Tontić Stevan
Waldegg Petar

Kolektivna:
OOUR „BOSANKA“ Blažuj

„DOM“ TO Zavod za studije i projektovanje

„HASAN KIKIĆ“ Narodna biblioteka

PEDAGOŠKA AKADEMIJA U SARAJEVU

VOJNA AKADEMIJA RV I PVO Rajlovac

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1986. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1986. godinu:

Pojedinačna:
Dr. Buturović Dženana
Dunkić Ivo
Đurović Milo
Karavdić Zlatan
Dr. Kecmanović Dušan
Magdić Josip
Okuka Miloš
Ožegović Ladislav
Pezer Marko
Sidran Abdulah
Sikimić Gojko
Todorović Mladen
Tomičić Mato
Dr. Tomašević Milorad
Uzelac Uglješa
Vlačić Antonije

Grupna:
Alikalfić Lidumil, Djapa Dušan i Morankić Osman

Kolektivna:
„BOSNA“ Šahovski klub“

OŠ „MILJENKO CVITKOVIĆ“

„SVJETLOST“ SOUR

„TVORNICA ARMATURA“ OOUR SOUR-a „Energoinvest“

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1985. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1985. godinu:

Pojedinačna:
Aralica Ljubo
Bajraktarević Mahmut
Begić Muhidin
Budim Franjo
Danon Oskar
Dr. Dizdarević Musa
Dopudža Jelena
Džuvić Ahmed
Đurašković Miloš
Dr. Fajgelj Aleksandar
Fliker Leon
Franković Kazimir
Homen Miroslav
Ivić Mujesira
Jakmirović Dragan
Dr. Jarebica Dževad
Kapetanović Džemil
Kapetanović Zagorka
Kezunović Slobodan
Dr. Konjhodžić Faruk
Koštan-Olbina Desa
Kujundžić Slavica
Kulenović Hakija
Lokmić Sidika
Mahić Nedim
Maljković Dane
Marić Zdravko
Mičić Spasoje
Mikulić Rajka
Minić Mitar
Dr. Nevjestić Ante
Pavlović-Albahari Ankica
Perković Mile
Popadić Ratko
Ramić Fuad
Ržehak Veljko
Salcberger Ervin-Stanko
Šišić Mehmed
Tanović Arif
Todorović  Sekula
Tošić Mirko
Vilić Salko

Kolektivna:
INSTITUT ZA FIZIJATRIJU I REHABILITACIJU ILIDŽA

INDUSTRIJA PEKARSTVA SARAJEVO

„OGNJEN PRICA“ Gimnazija

POZORIŠTE MLADIH U SARAJEVU

„SARAJEVO“ Šahovski klub

„VLADIMIR PERIĆ VALTER“ RO Sarajevo

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1984. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1984. godinu:

Pojedinačna:
Bakrač Boris
Bulajić Stevan
Karabegović Ahmed
Karačić Kemal
Kosovac Sofija
Ing. Kurto Nedžad
Dr. Lagumdžija Razija
Lukač Pavle
Maglajlica Seid
Ing. Medić Milan
Mladić Mirko
Mučibabić Milan
Musabegović Murat
Dr. Musabegović Sadudin
Oruč Salko
Ozmo Isak
Popović Vanja
Rašić Hranislav
Selesković Sabahudin
Dr. Stanić Dragiša
Sučić Anto
Takač Artur
Tomić Vojo
Velić Alija
Zečević Ljubiša

Kolektivna:
KLINIKA ZA REKONSTRUKTIVNU I PLASTIČNU HIRURGIJU

ORGANIZACIONI KOMITET XIV ZOI

ORGANI UNUTRAŠNJIH POSLOVA OPŠTINA I GRADA SARAJEVA

RADIO-TELEVIZIJA SARAJEVO

„VRANICA“ Građevinska radna organizacija

„VRATNIK“ Dom kulture

„ZRAK“ RO Sarajevo

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1983. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1983. godinu:

Pojedinačna:
Bojić Predrag
Dorić Katarina
Dr. Galić Mihailo
Gorišek Janez
Guzina Nenad
Dr. Jamakosmanović Asim
Jevđević Aleksandar
Dr. Knežević Borivoje
Obralić Salim
Pašović Muhamed
Skert Petar
Šnajder-Huterer Milica
Zubović Ismet

Grupna:
Albahari Nisim, Brčić Rafael, Čanković Miodrag, Džinić Mehmed, Hadžirović Ahmed i Olbina Dane

Dr. Dozet Natalija, dr. Stanišić Marko i mr. Sumenić-Bijeljac Sonja
Kolektivna:
HEMIJSKI INSTITUT PRIRODNO – MATEMATIČKOG FAKULTETA

„NIKOLA TESLA“ Radio klub

SARAJEVSKA FILHARMONIJA

„VASO MISKIN CRTNI“ RO SOUR „Energoinvest“

VOJNA BOLNICA SARAJEVO

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1982. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1982. godinu:

Pojedinačna:
Biser-Taso Nađija
Gračanin Milan
Hasanefendić Seid
Dr. Hiholjčić Milan
Jovičić Ratko
Dr. Kučukalić Zijo
Kusturica Emir
Dr. Lovrinčević Anton
Mašić Vesna
Mikić Aleksa
Dr. Mikšić Sofija
Milošević Franjo
Štaka Danilo
Dr. Varadin Miroslav

Grupna:
Dr. Alihodžić Nazim, dr. Budalica Mehmedalija, dr. Popadić Miodrag, dr. Raljević Enver i dr. Šošić Mirko

Vokalni ansambl „Breze“
Kolektivna:
„COLEGIUM ARTISTICUM“ Umjetnički paviljon

„PETROLINVEST“ RO

„SARAJEVSKA HRONIKA“ Televizija Sarajevo

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1981. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1981. godinu:

Pojedinačna:
Đukić Bahra
Knežević Mladen-Traktor
Dr. Levi Moni
Marić Julio
Dr. Marinković Mara
Marjanović Mirko
Dr. Milatović Borislav
Monteno Kemal
Dr. Nakaš Muhamed
Oljača Mirko
Radić Vaso
Renovica Milanko
Sušić Safet
Unković Milivoje
Zrnčić Zvonko

Grupna:
Imamović Fatih, Jurić Zdravko, Molinar Željko i dr. Pašić Zijo

Kolektivna:
STANICA POLICIJE ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA SARAJEVO

OKUD „SLOBODAN PRINCIP SELJO“

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1980. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1980. godinu:

Pojedinačna:
Ajanović Fahrija
Ajanović Mustafa
Bjelica Vladimir
Cvijetić Nikola
Čović Jovanka
Dombaj Karlo
Dugonjić Rato
Gajić Zoran
Hadžihalilović Fuad
Jančić Miroslav
Jovanović Radoslav
Kosovac Dragutin
Lučić Svetislav
Marasović Olga
Mesihović Munir
Mikulić Branko
Muminagić Džemal
Dr. Metevelić Mehmed
Olbina Dane
Osmanagić Muzafer
Smajlović Avdo
Varajić Žarko

Kolektivna:
OOUR „ELEKTROTOPIONICA“ RO „Željezara“ Ilijaš

„FAMOS“ SOUR

„FEROELEKTRO“ SOUR

OŠ „BANE ŠURBAT“

RO „PROMET NA MALO“ SOUR-a UPI

„PUT“ Građevinska radna organizacija

SARAJEVSKA BRIGADA TO „HASAN BRKIĆ“