Delegacija Grada Sarajeva u obilasku Olimpijskog bazena Otoka

Gradonačelnik Sarajeva, mr. Abdulah Skaka je sa svojim zamjenicima Milanom Trivićem i Ivicom Šarićem danas posjetio Olimpijski bazen Otoka. Tom prilikom Uprava Bazena goste je upoznala sa kompletnim objektom Olimpijskog bazena i njegovim funkcionisanjem, načinom finansiranja, te programskim aktivnostima.

bazen1

Prisutni su upoznati o realizaciji sportskih, edukativnih i rekreacijskih projekata, te drugim aktuelnim dešavanjima. Razgovaralo se o mogućnostima primjene izvora obnovljive energije, realizaciji i racionalizaciji utroška alternativnih energenata.

bazen 2

 Direktor Bazena, Avdija Hasanović govorio je o dosadašnjim rezultatima realizacije projekata Škole plivanja, te posebno istakao da je ovaj projekat do danas okupio ukupno 4.000 učenika 4. razreda iz svih osnovnih škola na području Kantona Sarajevo. “S obzirom da je na početku realizacije projekta Škole plivanja bilo uključeno samo 700 djece, s ponosom ističemo da je na ovaj način broj neplivača smanjen i nastojimo da nijedno dijete ne izađe iz osnovne škole a da ne zna plivati”, kazao je između ostalog direktor bazena Otoka Hasanović.

FIPA i Gradska uprava Grada Sarajeva: Samo zajednički rad na promociji investicija garantira uspjeh

Na prijedlog gradonačelnika Grada Sarajeva Abdulaha Skake, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) Gordan Milinić i saradnici upriličili su posjetu čelniku Grada kako bi razgovarali o mogućnostima zajedničkog rada na promociji BiH kao investicione i turističke destinacije, i prezentiranju između ostalog i projekata Grada Sarajeva stranim investitorima sa kojima FIPA ostvaruje kontakte.

Razgovarano je i o medijskoj promociji BiH u inostranstvu koje Agencija provodi, trenutnoj saradnji sa stranim medijskim kućama, posjetama stranih novinara koje je FIPA ugostila i budućim planovima na medijskoj promociji.

Gradonačelnik Skaka je govorio o planovima Uprave na privlačenju stranih investitora, pripremi investicionih projekata i medijskoj promociji Sarajeva, kao turističke destinacije.

“Grad Sarajevo opredijeljen je što boljem animiranju stranih investitora da posjete BiH i upoznaju se sa mogućnostima za ulaganja”, naglasio je Skaka.

Direktor Milinić se osvrnuo na trenutne aktivnosti Agencije na polju promocije i privlačenja stranih investicija, suradnje sa nadležnim ministarstvima BiH na promociji BiH, uključujući ekonomsku diplomatiju koja je intenzivirala rad u posljednjih nekoliko mjeseci na polju promocije zemlje, kao i medijsku kampanju „Invest in BiH“.

Dogovoreno je da Gradska uprava dostavi FIPA-i nove investicione projekte radi prezentiranja investitorima. Sagovornici su istakli da samo zajednički rad može garantirati uspjeh.