Otvoren 34. Međunarodni sajam namještaja „Interio“

Današnjem otvaranju 34. Međunarodnog sajma namještaja, unutrašnjeg i vanjskog uređenja te prateće industrije „Interio“ u Sarajevu prisusutvovao je i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka koji je izrazio zadovoljstvo što je Centar Skenderija organizacijom ovog sajma uspio vratiti glavni grad Bosne i Hercegovine u fokus zbivanja. „Iskreno se nadam da će ovakvi i slični sajmovi unaprijediti i turističku ponudu Sarajeva“, kazao je Skaka.

101545

Na ovom sajmu svoj proizvodni asortiman predstavit će kompanije iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Također, u toku sajma će biti prezentovani radovi studenata Akademije likovnih umjetnosti i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu.

 

Direktor Centra Skenderija Amer Kapo istakao je da sajam „Interio“ na prostoru od 2.500 m2 posjetiocima pruža priliku da se na jednom mjestu uvjere u potencijal koji BiH ima u segmentu drvne industrije. „ Planiramo renovirati sajamski prostor tako da do 2020. godine izlažemo na 10.000 m2“, naglasio je Kapo.

101546

U okviru stručno-edukativnog programa, organizirana su predavanja na temu: „Napredni certificirani studij: Razvoj liderstva i stručnih vještina u industriji namještaja i prerade drveta“, u organizaciji Centra za specijalističke edukacije „Format“; i „Zaštita industrijskog dizajna pred Institutom za intelektualno vlasništvo“ u organizaciji Instituta za intelektualno vlasništvo BiH.

101547

Međunarodni sajam „Interio“ održat će se do 19.03.2017, uz podršku Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstva privrede KS. Ulaz je slobodan od 10.00 do 19.00 sati, a svi posjetioci sajma mogu učestvovati u nagradnoj igri koju organizuje Centar „Skenderija“ u saradnji sa izlagačima B.K. Linea Trade, Cube d.o.o., Minalli d.o.o. i Zart d.o.o.

Udruženje „Fama- Metodologija“, Edin Dervišhalidović (Dino Merlin) i Udruženje za zaštitu historijskih vrijednosti „HABER“ dobitnici „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2017. godini

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, na danas održanoj Prvoj sjednici, kojom je predsjedavao dr. Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća, razmotrilo i usvojilo Izvještaj o radu Odbora za dodjelu ,,Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini. Predsjedavajući Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” prof. dr. Velija Katica, u svom izlaganju, upoznao je gradske vijećnike o radu Odbora. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću Odbor uputio i utvrđene prijedloge za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2017. godini. Pored toga, u okviru razmatranja ovog Izvještaja Gradonačelnik je prihvatio prijedlog Odbora za dodjelu „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2017. godini, da preispita i predloži Gradskom vijeću, u redovnoj proceduri,  novi gradski propis o uslovima i načinu dodjele „Šestoaprilske nagrade“.

Dalje je usvojena odluka da se „Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ u 2017. godini, za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja, dodjeli Udruženju „Fama- Metodologija“.

Gradsko vijeće je odlučilo da dobitnik „Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva“ u 2017. godini, za doprinos u oblasti kulture i umjetnosti  bude Edin Dervišhalidović (Dino Merlin).

U nastavku sjednice, usvojena je odluka da se „Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva“ u 2017. godini, za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva, dodijeli Udruženju za zaštitu historijskih vrijednosti „HABER“.

Dobitnicima će se  nagrada uručiti na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada Sarajeva – 06. aprila.

03-P (1)

 

Gradski vijećnici su, na današnjoj sjednici, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, usvojili odluku da se priznanje „Počasni građanin Grada Sarajeva”, dodijeli dr. Edmondu Offermannu, koji je dao je ogroman doprinos obnovi Trebevićke žičare, donirajući vlastita sredstva koja će biti utrošena isključivo u svrhu realizacije Projekta „Revitalizacija Trebevićke žičare“ a kako bi se, nakon 20 godina, ovaj nekada prepoznatljivi simbol Sarajeva, obnovio i postao još jedna atraktivna turistička destinacija u gradu Sarajevu.

Zatim su gradski vijećnici izabrali  članove Komisije za razmatranje, obradu i analizu pristiglih prijava na javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, za 2016/2017. školsku godinu, iz reda gradskih vijećnika, a koji je zaključen u predhodnom periodu.

Danas je imenovana Skupština Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva ”SARAJEVO” društvo sa ograničenom odgovornošću (JP ”Sarajevo” d.o.o.), koje je osnovano da bi, između ostalog, upravljalo Trebevićkom žičarom.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Čobanija” s Odlukom o provođenju iste, te pristupili izmjenama i dopunama više regulacionih planova kroz čije obuhvate prolazi trasa „Trebevićke žičare“.

00-P

U nastavku zasjedanja, usvojene su  odluke o radnopravnom statusu funkcionera Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Dalje je usvojena Odluka o uspostavljanju saradnje između Grada Sarajeva i Engagement Global gGmbH/Servisne službe za jedinice lokalne samouprave jednog svijeta, a zatim je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva rad ovog organa Grada Sarajeva usklađen sa izmjenama i dopunama Kantonalnog zakona o Pravobranilaštvu.

Gradski vijećnici su, većinom glasova, usvojili Odluku o početku službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva. Početak službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću koja, u I fazi,  obuhvata najavu i praćenje rada i rezultata rada sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva, te u II fazi organizovanje rada radnih tijela i Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva, očekuje se, po donošenju pravilnika Administrativne komisije Gradskog vijeća, a na prijedlog sekretara Gradskog vijeća.   Otpočinjanjem službene elektronske komunikacije, putem web portala Gradskog vijeća Grada Sarajeva http://gradskovijece.sarajevo.ba/, gradskim vijećnicima i drugim zainteresiranim korisnicima,  omogućit će se pristup pozivima i materijalima za sjednice Gradskog vijeća, a kad se steknu uslovi, i proširenje korisnika i podataka uključujući organizovanje rada radnih tijela i Kolegija Gradskog vijeća Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće je razmotrilo Nacrt Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna  Regulacionog plana “Kvadrant C1- Marijin Dvor”, te ga, svojim zaključkom, uputilo u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

OOOOOOOP (1)

U nastavku sjednice, gradski vijećnici su razmotrili, te usvojili, izvještajne dokumente vezane za rad prošlog saziva Gradskog vijeća. Tako su, usvojili Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva u oblasti međunarodne saradnje u 2016. godini, Izvještaj o provođenju Odluke o uslovima i postupku prihvatanja pokroviteljstva Grada Sarajeva u 2016. godini za oblast kulture, Izvještaj o provođenju Odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo u 2016. godini, te Izvještaj o realizaciji Projekta stipendiranja učenika srednjih škola u 2016. godini.

Zatim su primljene k znanju Informacija o upisu učenika u srednje škole sa područja Grada Sarajeva u školskoj 2016/2017. godini, Informacija o provođenju Kalendara obilježavanja datuma i događaja od značaja za Grad Sarajevo, Informacija za 2016. godinu o aktivnostima Grada Sarajeva u okviru međunarodnih asocijacija čiji je član s prijedlogom mjera, te Informacija o realizaciji inicijativa za podizanje spomenika u gradu, za mandat 2012.-2016., s osvrtom na nelegalno postavljanje spomenika.

Povodom razmatranja izvještajnih i informativnih akata, gradski vijećnici su uputili određene prijedloge za poduzimanje mjera i aktivnosti za poboljšanje stanja u oblastima na koje su se razmatrani akti odnosili, a što je Gradonačelnik i prihvatio.

Na današnjoj sjednici, kao i obično, upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenut je veći broj inicijativa o kojima će se Gradsko vijeće izjašnjavati na sljedećoj sjednici.

Izvor:  Gradsko vijeće Grada Sarajeva

Zamjenik gradonačelnika Milan Trivić otvorio Večer hrvatskog folklora u Sarajevu

U dvorani Doma mladih u Sarajevu sinoć je, u sklopu projekta „Hrvati izvan domovine“, održan koncert pod nazivom Večer hrvatskog folklora, pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva, Grada Zagreba, te Hrvatske matice iseljenika. Organizator i inicijator ovog projekta ispred Grada Zagreba i Hrvatske matice iseljenika je g. Ivan Mihovec. Koncert se održao po drugi put zaredom, a učestvovali su kulturno-umjetnička društva iz Zagreba: „Prigorec“  i „Laz“, Hrvatsko kulturno umjetničko društvo „Rodoč“ iz Mostara, te sarajevski  KUD „Gajret“.

17155536_10154197924007540_2375660485645690551_nZamjenik gradonačelnika Sarajeva Milan Trivić pozdravio je učesnike koncerta, te im poželio dobrodošlicu u glavni grad Bosne i Hercegovine.

“Velika je čast što je Grad Sarajevo pokrovitelj jedne ovakve kulturne manifestacije. Večeras ćemo imati priliku da se kroz igru, ples, muziku upoznamo s ljepotom i bogatstvom tradicije i kulturne baštine Bosne i Hercegovine i Hrvatske“, istakao je Trivić.

101542

Izaslanik gradonačelnika Zagreba, Krešimir Kompesak istakao je da Grad Zagreb rado podržava kulturne manifestacije kao što je ova večeras, te posebno naglasio odličnu saradnju koju  hrvatski glavni grad ima sa prijateljskim Gradom Sarajevom.

101547

U taktovima tradicionalne muzike, igre i plesa večeras su uživali i korisnici  Centra za zdravo starenje Novo Sarajevo, te Doma za iznemogla i stara lica.

17202853_10154197923797540_3510458656149570993_n

17201318_10154197923802540_3059407017863635358_n

101545
101546

101544

17190817_10154197923972540_557830364492999124_n

 

Gradonačelnik Skaka i ambasador Ogawa: konkretizovati saradnju između Sarajeva i Hirošime u oblasti kulture, turizma i upravljanjem otpadom

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka susreo se danas sa ambasadorom Japana u BiH, Nj. E. Kazuya Ogawom, koji mu je čestitao na izboru prvog čovjeka grada. Skaka se ovom prilikom zahvalio Vladi i narodu prijateljskog Japana, koji je kao jedan od najvećih bilateralnih donatora, odigrao značajnu ulogu u poslijeratnoj rekonstrukciji Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

101542

Gradonačelnik Skaka i ambasador Ogawa izrazili su zadovoljstvo uspostavljanjem prijateljskih odnosa između Sarajeva i Hirošime:

„Želja nam je da Deklaraciju o razmjeni iskustava i saradnji između dva grada, koju smo potpisali, stavimo što prije u funkciju i pokrenemo realizaciju dogovorenih vidova saradnje u oblasti upravljanja i reciklaže otpada, kulture i turizma“, istaknuo je gradonačelnik Sarajeva.

Skaka je iskazao spremnost da ova gradska administracija, u okvirima svojih mogućnosti, pruži što je potrebno za organizaciju manifestacije „Dani Japana u Sarajevu“, koja bi približila kulturu ove prijateljske zemlje građanima bh. prijestolnice.

101543

Ovom prilikom, ambasador Ogawa je pozvao gradonačelnika Sarajeva da učestvuje na 9. Generalnoj konferenciji Gradonačelnika za mir, od 7. do 10. avgusta ove godine u Nagasakiju, s obzirom na članstvo Sarajeva u međunarodnoj asocijaciji „Gradonačelnici za mir“ koja podržava program potpunog ukidanja atomskog naoružanja do 2020. godine.

KUD-ovi iz Sarajeva i Zagreba na Večeri hrvatskog folklora

Večer hrvatskog folkora održat će se u petak 10.03.2017. godine u Domu mladih Skenderija s početkom u 19.30 sati u sklopu projekta „Hrvati izvan domovine“.

Koncert se održava po drugi put zaredom, a učestvovat će kulturno-umjetnička društva iz Zagreba: „Prigorec“  i „Laz“, te sarajevski KUD „Gajret“.

Pokrovitelji projekta i ove godine su Grad Sarajevo, Grad Zagreb, te Hrvatska matica iseljenika.

Molimo da Vaš novinar i snimatelj/fotograf zabilježe ovaj događaj, te da putem Vaše medijske kuće pozovete sve zainteresirane na ovaj koncert foklora, koji će u 60 minuta kroz igru, ples, muziku prezentirati ljepotu i bogatstvo tradicije i kulturne baštine Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Ulaz za sve posjetioce je besplatan!

 

Ambasador Palestine sa gradonačelnikom Skakom razgovarao o organizaciji izložbe slika palestinskih likovnih umjetnika u Sarajevu

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka upriličio je prijem za ambasadora Palestine u BiH NJ.E. Rezeqa Namoora i prvog savjetnika Ambasade Mohammeda Hammada. Sagovornici su se osvrnuli na dugogodišnje prijateljstvo i dosadašnju uspješnu saradnju između Bosne i Hercegovine i Palestine, te istakli da postoji veliko međusobno razumijevanje obzirom na sličnost između te dvije države.

101539

Ambasador Namoor je upoznao gradonačelnika Sarajeva s trenutno teškom situacijom u Palestini kroz koju prolazi palestinski narod.

Obje strane izrazile su spremnost za unapređenje saradnje u različitim oblastima kroz određene projekte, pri čemu je ambasador Namoor predložio da se u skoroj budućnosti u Sarajevu i nekim drugim bh. gradovima održi izložba slika svjetski poznatih likovnih umjetnika iz Palestine.

Delegacija Grada Istanbula u posjeti Bijeloj tabiji i Medicinskoj asocijaciji „BIMA“ u BiH

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio je danas višečlanu delegaciju Grada Istanbula, predvođenu Ismailom Hakkijem Turuncijem, savjetnikom gradonačelnika. Razgovarano je o konkretnoj podršci ovog poobratimskog grada Sarajevu u oblasti vodosnabdjevanja, odvoza i recikliranja smeća, pomoći ljudima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe te u pružanju medicinske njege.

101532

Nakon prijema u Vijećnici, delegacija Istanbula je u pratnji gradonačelnika Skake obišla Bijelu tabiju, s obzirom da je gradska vlast Istanbula tokom posjete gradonačelnika Kadira Topbasa Sarajevu u septembru prošle godine iskazala spremnost da pomogne obnovu ovog vrijednog kulturno-historijskog spomenika.

101533

Predstavnici Grada Istanbula ponijeli su idejni projekat Bijele tabije, te predložili da ekipa eksperata iz Sarajeva posjeti Istanbul kako bi razradili akcioni plan za restauraciju ovog kompleksa.

Delegacija Istanbula je ovom prilikom obišla i Medicinske asocijacije „BIMA“. obećala je pružiti pomoć za obnovui prostora ovog udruženja u ulici Bakarevića br.4, koja već 20 godina, pruža besplatnu primarnu zdravstvenu zaštitu zdravstveno neosiguranom stanovništvu, uglavnom izbjeglicama – povratnicima u BiH.  Turska delegacija je najavila da će projekt biti realiziran kroz uspostavljenu institucionalnu saradnju dva pobratimska grada Sarajeva i Istanbula, a implementirat će ga Turska agencija za saradnju i koordinaciju TIKA, koja je u BiH realizirala brojne razvojne i projekte pomoći.

101535

„Prostor koji je potrebno opremiti, bi sadržavao tri polivalentne ambulante za djecu, žene i internističke preglede, te ambulatnu za operativne zahvate, laboratoriju i apoteku“, istakao je predsjednik ove asocijacije prof.dr. Faris Fočo ističući posebnu zahvalnost prijateljskoj Turskoj, Gradu Istanbulu te razvojnoj agenciji TIKA zbog najavljene podrške ovom plemenitom projektu.

Gradonačelnik Abdulah Skaka upriličio prijem za ambasadora Slovenije u BiH

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka primio je danas ambasadora Republike Slovenije u BiH, Nj. E. Iztoka Grmeka, koji mu je čestitao na imenovanju. Tokom susreta razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji Sarajeva i slovenačkih gradova, kao i o planovima za budućnost. Kao najvažnije oblasti za ostvarivanje zajedničkih aktivnosti označeni su kultura i sport.

101537

Ambasador Grmek je predložio da Ambasada Slovenije organizuje izložbu o Jožefu Plečniku, jednom od najpoznatijih slovenskih arhitekata koji je svojevremeno projektovao neke od najljepših evropskih građevina. Dogovoreno je da izložba bude upriličena u Vijećnici za vrijeme održavanja Dana arhitekture u Sarajevu u mjesecu maju.

Potvrđujući nastavak dobre saradnje i odnosa između ova dva prijateljska grada, gradonačelnik Skaka je pozvao gradsku administraciju Ljubljane da svojim iskustvom pomogne u vezi sa mogućnostima korištenja sredstava iz EU fondova .