Konaković, Skaka i Sinanoglu: Kanton i Grad će nastaviti sistemski pomagati rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju

      Konaković-Skaka-i-Sinanoglu-Kanton-i-Grad-će-nastaviti-sistemski-pomagati-rad-sa-djecom-sa-poteškoćama-u-razvoju

Razmatranje modaliteta podrške Nevladinoj organizaciji za rad s djecom s poteškoćama u razvoju EDUS te dalja saradnja Kantona i Grada Sarajeva sa UNDP-em na provođenju ciljeva održivog razvoja teme su o kojima su danas razgovarali premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković i gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka sa rezidentnom koordinatoricom UN u Bosni i Hercegovini Sezin Sinanoglu.

Ovom prilikom, najavljena je realizacija konkretne pomoći i podrške radu EDUS-a u vidu dodjele zgrade na području općine Novo Sarajevo, gdje bi bili smješteni centri kroz koje bi ovo udruženje pružalo zbrinulo i educiralo djecu s poteškoćama u razvoju, pri čemu se prije svega misli na predškolski odgoj i obrazovanje ovih mališana.

Koordinatorica Sinanoglu je upoznala premijera i gradonačelnika sa dosada poduzetim aktivnostima koje su se, između ostalih, odnosile na dogovorenu podršku nekih istanbulskih općina ovom udruženju.

Premijer Konaković je informisano koordinatoricu Sinanoglu sa svim vidovima podrške koju Kanton Sarajevo pruža EDUS-u, ali i drugim sličnim udruženjima.

„Četvrti sprat objekta Osnovne škole ‘Vladislav Skarić’ dodijeljen je EDUS-u i tu je sada smješten vrtić kojeg pohađaju djeca članova ovog udruženja, a Kanton Sarajevo plaća sve režijske troškove njihovog boravka“, naveo je premijer Konaković te istakao da zbog kompleksnosti ove problematike i različitih stavova roditelja ove djece institucionalizacija ovog ili nekog sličnog udruženja ne bi bila dobar potez. Dodao je kako je Vlada KS spremna na sve moguće načine podržati njihov rad, a time i rast i obrazovanje ove djece.

Prema riječima gradonačelnika Skake, slične aktivnosti vodi i Grad Sarajevo u saradnji s EDUS-om, kao i da će ih nakon ovog sastanka potpuno usaglasiti i iskoordinirati sa Kantonom.

„Grad Sarajevo trenutno radi na izgradnji i opremanju dva inkluzivna parka sa Udruženjem ‘Dajte nam šansu’“, kazao je gradonačelnik i upoznao prisutne sa dogovorom postignutom sa Turskom razvojnom agencijom TIKA koja je spremna podržati renoviranje i opremanje EDUS-ovog objekta u Novom Sarajevu.

Razgovarano je provedbi ciljeva održivog razvoja koji su trend u savremenom svijetu te predloženo da Kanton Sarajevo, zbog ranije realiziranih aktivnosti i izrađene Strategije razvoja KS sa UNDP-em, bude ambasador održivog razvoja u BiH.

„Vrlo rado ćemo učestvovati u svim aktivnostima koje se tiču strateškog planiranja i dostizanja ciljeva održivog razvoja, a naš zastupnik u ovim aktivnostima će biti sarajevska razvojna agencija SERDA“, istakao je premijer Konaković te zamolio današnju gošću da se Kantonu, ali i Gradu Sarajevo obrati sa zvaničnim pismom sa detaljima buduće saradnje.