Potpisan Protokol o saradnji između Sarajeva i Centralnog administrativnog okruga Grada Moskve

      Potpisan-Protokol-o-saradnji-između-Sarajeva-5

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i prefekt Centralnog administrativnog okruga Grada Moskve Vladimir Goverdovsky u Vijećnici su potpisali Protokol o saradnji s ciljem jačanja postojećih odnosa i razvoja prijateljskih veza. Protokolom je predviđena saradnja u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i turizma, te razmjena iskustava i delegacija stručnjaka u oblasti komunalne privrede i urbanizma.

„Protokolom smo ozvaničili početak saradnje između naših administracija. Sljedeći korak je razmjena informacija i pozitivnih iskustava na osnovu kojih bi pristupili izradi i realizaciji konkretnih projekata od obostranog interesa“, istaknuo je gradonačelnik Sarajeva.

2

Skaka je predložio da se u Vijećnici održi koncert Moskovske filharmonije.

Razgovaralo se i o učestvovanju na festivalima turizma u Sarajevu i Moskvi, kako bi se njihovi građani, gosti i turisti upoznali sa kulturno-historijskim i prirodnim resursima dva grada.

Ovom prilikom dogovoren je dolazak ruskog novinara u Sarajevo, kako bi napravio reportažu o glavnom gradu BiH, te na taj način približio ljepote, život, običaje našeg grada koji se trenutno nalazi među 20 najpoželjnijih i najposjećenijih turističkih destinacija u Evropi.

Prefekt Vladimir Goverdovsky je kazao da je Centralni administrativni okrug Grada Moskve otvoren za saradnju sa Sarajevom u oblasti kulture i turizma. „Također smo zainteresirani i za projekte u oblasti komunalne privrede“, istaknuo je Goverdovsky zahvalivši se na izvanrednom prijemu u Sarajevu.

Potpisivanju Protokola prisustvovali su predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva Igor Gavrić, zamjenici gradonačelnika Sarajeva Ivica Šarić i Milan Trivić, te zamjenici prefekta Centralnog administrativnog okruga Grada Moskve, Sergey Travkin i Andrey Prishchepov.