Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1980. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1980. godinu:

Pojedinačna:
Ajanović Fahrija
Ajanović Mustafa
Bjelica Vladimir
Cvijetić Nikola
Čović Jovanka
Dombaj Karlo
Dugonjić Rato
Gajić Zoran
Hadžihalilović Fuad
Jančić Miroslav
Jovanović Radoslav
Kosovac Dragutin
Lučić Svetislav
Marasović Olga
Mesihović Munir
Mikulić Branko
Muminagić Džemal
Dr. Metevelić Mehmed
Olbina Dane
Osmanagić Muzafer
Smajlović Avdo
Varajić Žarko

Kolektivna:
OOUR „ELEKTROTOPIONICA“ RO „Željezara“ Ilijaš

„FAMOS“ SOUR

„FEROELEKTRO“ SOUR

OŠ „BANE ŠURBAT“

RO „PROMET NA MALO“ SOUR-a UPI

„PUT“ Građevinska radna organizacija

SARAJEVSKA BRIGADA TO „HASAN BRKIĆ“

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1979. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1979. godinu:

Pojedinačna:
Anđelić Dragan
Gučevac Milo
Imamović Zaim
Dr. Kalmar Aleksandar
Kapidžić-Hadžić Nasiha
Kolaković Nedžad
Prof.dr. Marković Manojlo
Mujezinović Ismar
Mujezinović Ismet
Pšorn Vladimir
Sokolović Zijah
Sušić Derviš
Vilić Stipo
Prof. dr. Vuković Tihomir

Grupna:
Vokalni ansambl „Prijatelji“

Kolektivna:
„EVROPA“ Hotel SOUR-a „Ehos“

KONFERENCIJA OSNOVNE ORGANIZACIJE SAVEZA SLIJEPIH BiH SARAJEVO

„MILE VUJOVIĆ-UČO“ Streljačka družina

RO „PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA“ SOUR-a UPI

SAVEZNA OMLADINSKA RADNA AKCIJA „SARAJEVO

„ŽELJEZNIČAR“ Rukometni klub

ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE „Dr.Vojislav Vučković“

„TKAONICA ĆILIMA“ RO Ilidža

VOJNI ORKESTAR SARAJEVO

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1978. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1978. godinu:

Pojedinačna:
Aleksić Mitar
Anđelić Novak
Berberović Ljubomir
Handžić Razija
Idrizović Mirza
Kapidžić-Osmanagić Hanifa
Kojo Ljubo
Lalić Ratko
Marčić Tonko
Roter-Petrović Jasenka
Teftedarija Muhamed
Vujanović Čedomir

Grupna:
Rajić Ante, Karić Džemaludin i Rajić Vinko

Kolektivna:
„BOSNA“ Košarkaški klub

„INDEKSI“ Vokalno instrumentalni sastav

MJESNA ZAJEDNICA „BISTRIK“

OKUD „MILJENKO CVITKOVIĆ“

PREDSTAVA „OMER PAŠA LATAS“ Narodnog pozorišta u Sarajevu

PRVA GIMNAZIJA U SARAJEVU

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1977. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1977. godinu:

Pojedinačna:
Dr. Aganović Midhat
Drašković Boro
Džodžo Radoslav
Idrizović Muris
Jokanović Vladimir
Kulenović Ekrem
Lavanić Zlatko
Lukić Mirko
Milan Radovan
Miličević Miroslav
Mujić Muzafer
Ovadija Mirko
Piljo Dušan
Selmanagić Rizo
Sokolović Alma
Šoljan Tonko
Vesić Alojz

Kolektivna:
AKADEMSKO ASTRONOMSKO DRUŠTVO SARAJEVO

„ODJEK“ Revija

PROFESIONALNA VATROGASNA BRIGADA SARAJEVO

INSTITUT ZA AUTOMATIKU I RAČUNSKE NAUKE „IRCA“

MJESNA ZAJEDNICA „BLAGOVAC“

RADIO PROGRAM 202 SARAJEVO

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1976. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1976. godinu:

Pojedinačna:
Prof. dr. Besarović Zdravko
Delibašić Mirza
Prof. dr. Hadžiomerović Hasan
Isaković Alija
Karišik Mustafa
Knežević Savan
Kolobarić Mladen
Kravljača Uroš
Likić Zdravko
Munitić Gertruda
Prof. dr. Prcić Mithat
Pucar Nevenka
Rizvanbegović Belkisa
Sinanović Halid
Spasojević Dušan
Tomašević Branko

Kolektivna:
„OSLOBOĐENJE“ NIŠRO

OŠ „29 NOVEMBAR“

„PROLETER“ RKUD

INSTITUT ZA TRANSFUZIOLOGIJU I HEMATOLOGIJU BiH

„IVO LOLA RIBAR“ Omladinsko kulturno umjetničko društvo

„LOGOS“ Biblioteka

OOUR „LIVNICA ČELIKA“ – SOUR „Energoinvest“

MJESNA ZAJEDNICA „ILIDŽA“

SAVEZ GORANA GRADA SARAJEVA

STUDIJSKI CENTAR GK SK SARAJEVO

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1975. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1975. godinu:

Pojedinačna:
Anđelić Stevo
Avdić Fehim-Feđa
Begić Azra
Prof. dr. Cingle Franc
Ibrišimović Nedžad
Katalinski Josip
Knežević Borivoje
Kocka Katarina
Kulenović Tvrtko
Lončarević Ramo
Maksimović-Beran Jagoda
Miloš Ljubo
Mujezinović Muhamed
Numić Fadil
Pejaković Josip
Raković Božo
Starčević Ruža
Šipovac Neđo
Prof. dr. Talić Alija
Vladović Meho

Grupna:
Kušan Milan, Bulić Branko, Gogunović Svetozar i Lastavec Franjo

Kolektivna:
ODJELJENJE ZA NUKLEARNU MEDICINU

PROSVJETNO-PEDAGOŠKI ZAVOD U SARAJEVU

FABRIKA DUHANA U SARAJEVU

KAMERNI TEATAR 55

„KLJUČ“ Tvornica čarapa

„STELEKS“ Društvo studenata Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu

SARAJEVOFILM

ŠKOLA ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE U SARAJEVU

„UNIONINVEST“ SOUR

„VODOVOD I KANALIZACIJA“ RO SARAJEVO

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1971. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1971. godinu:

Pojedinačna:
Đoković Olga
Đurašković Darinka
Dr. Kauret Leopold
Kojović Veljko
Dr. Kučanski Boško
Kučukalić Alija
Maksimović Vojslav
Mehmedbašić Enver
Meštrović Mira
Dr. Muratbegović Muhamed
Dr. Pavlović Vojislav
Pervan Slavko
Prohić Kasim
Dr. Purivatra Arif
Sekulić Dara
Sijerčić Hamdija
Zimonjić Svetozar

Grupna:
Knor Vladimir, Bilobrk Slavko i Jesenković Abdulah

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }