Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1966. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1966. godinu:

Pojedinačna:
Abduzaimović Abdurezak
Beran Jan
Blum Emerik
Brkić Ismet
Filipović Vlatko
Mikulić Mario
Mujezinović Ibro
Palavestra Predrag
Samokovlić-Krstanović Ina
Smoje Boris
Sućeska Avdo
Taletović Dževad
Uhlik-Horvat Helena

Grupna:
Jovičić Dušan, Altarac Šalom, Manojlović Mirko, Stojak Rudi, Tomašev Aiša, Bajović Miloš, Opačić Stevo, Radišić Mirko, Vasić Jovan i Bajraktarević Rasim

Grupna:
Bogićević Miodrag, Leovac Slavko, Tahmiščić Husein i članovi Redakcije „Izraza“ Grupna
Ristić Anđelko, Škrinjar Valerija, Muftić Izet, Jović Dragoljub, Čengić Enes, Lončarević Dušan, Malešev Svetozar, Požar Zvonimir, Ciganović Lazo, Dragutinović Maja, Ivanović Nikola i Maloković Višnja

Grupna:
Ristić Žika i Mrkonjić Suad

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1965. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1965. godinu:

Pojedinačna:
Bać Josip
Bajraktarević Esad
Demirdžić Rejhan
Đurđev Branislav
Jovanović  Momčilo
Kisić Čedo
Krvavac Hajrudin
Milinović Dragan
Molnar Ljiljana
Radošević Dako
Rakanović Ranko
Ramić Afan
Resulović Salem
Slomović Marko
Sorajić Luka
Škerl Dane
Šušić Ljubomir
Tahmiščić Husein

Grupna:
Dr. Knežević Zvonko
Dr. Pujić Zdravko

Grupna: 
Štraus Ivan
Štraus Tihomir

Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva za 1964. godinu

Dobitnici Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za 1964. godinu:

Pojedinačna:
Alajbegović Nail    
Bogdanić Eduard    
Dizdar Mak    
Duplančić Paško    
Glibo Šašić      
Jablan Vlado     
Jovičević Niko     
Kazazović Esad    
Likar Franjo    
Oreb Zvonko     
Petrović Strahinja    
Praskač Zdenko    
Sabrihafizović Fahrudin    
Samardžić Miloš    
Zarahović Vladimir    
Žarković Miloš