Održana javna rasprava na temu “Sarajevo, pametni grad”

      Održana-javna-rasprava-na-temu-“Sarajevo-pametni-grad”

U upravi Grada Sarajeva jučer je održana javna rasprava na temu “Sarajevo, pametni grad”, na kojoj su učestvovali predstavnici ICT kompanija, javnih preduzeća, start-up kompanija, nevladinih organizacija, Univerziteta u Sarajevu i grupe građana. Moderator javne rasprave bio je Tarik Jažić, član Komisije za informatiku i telematiku Gradskog vijeća Grada Sarajeva i predlagač Izazova br. 10 – Sarajevo, pametni grad.

Kako bi koncept pametnog grada zaživio u praksi i bio korišten kao informacijska struktura za poboljšanje kvaliteta gradskog života, Grad Sarajevo je odlučio da u narednom periodu poduzme konkretne aktivnosti u tom cilju. Nedavno usvojene Politike Grada Sarajeva za mandatni period 2016. – 2020. podrazumijevaju prioritet izrade strategija djelovanja za deset izazova, a deseti izazov je „Sarajevo, pametni grad“.

Na jučer održanoj raspravi učesnicima je predstavljen plan Gradske uprave i konkretni koraci koje će Gradska uprava poduzeti u narednom periodu. Prema tom planu, do aprila 2018. godine Grad Sarajevo će aplicirati na fond Evropske Unije Horizon2020: „Smart Cities and Communities“ sa konkretnim projektnim rješenjem za neke od problema iz domena saobraćaja i zaštite životne sredine, kao i pristupiti izradi strategije „Sarajevo, pametni grad“ koja će biti vodilja da Sarajevo najkasnije do 2026. godine postane još jedan od evropskih pametnih gradova i prvi pametni grad na prostoru Bosne i Hercegovine.

Istim povodom, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, službeno boravi u Londonu gdje učestvuje na sastanku 12 gradskih uprava država Zapadnog Balkana i 12 gradova širom Velike Britanije, u okviru projekta „Povezivanje gradova Velike Britanije i Zapadnog Balkana kroz digitalnu tehnologiju – digitalni gradovi“. Fokus ove inicijative podrazumijeva inovacije u kreativnim industrijama s ciljem da se doprinese razvoju digitalne tehnologije na Zapadnom Balkanu.