Grad Sarajevo osigurao funkcioniranje i održavanje više od 40 javnih česmi i nužnika

      Grad-Sarajevo-osigurao-funkcioniranje-i-odrzavanje-vise-od-40-javnih-cesmi-i-nuznika

Grad Sarajevo je danas osigurao funkcioniranje i očuvanje više od 40 javnih česmi, jednog od najvažnijih simbola glavnog grada Bosne i Hercegovine, poručio je gradonačelnik Abdulah Skaka, nakon današnjeg potpisivanja ugovora u Vijećnici.

Naime, Grad Sarajevo je preuzeo nadležnost nad upravljanjem, održavanjem i plaćanjem računa za isporuku vode sa javnih česmi i nužnika. Skaka je, tim povodom, u sarajevskoj Vijećnici potpisao ugovor sa Azrom Muzur v.d. direktoricom KJKP “Vodovod i kanalizacija”. Grad Sarajevo je na osnovu tog ugovora, između ostalog, preuzeo i obavezu plaćanja dospjelog, a neizmirenog duga za isporuku vode i odvođenje otpadnih voda sa javnih česmi.

Radi se, kako je danas navedeno na ceremoniji potpisivanja ugovora, o očuvanju više od 40 javnih česmi i nužnika, uglavnom na području općina Stari Grad i Centar.

„Javne česme su višestoljetni simbol našeg grada. Sa njima su se generacije rađale i odrastale. Na ovaj način mi smo sistemski riješili jedan gorući problem i očuvali tradiciju duboko ukorijenjenu u život Sarajeva i Sarajlija. Brojne sarajevske česme su vakuf, javno dobro koje mi imamo obavezu zbog budućnosti čuvati i održavati“,  rekao je gradonačelnik Skaka.

On je najavio da će Grad Sarajevo učiniti sve da se najveći broj česmi u što kraćem roku ponovo vrati u funkciju. Danas potpisanim ugovorom Grad se obavezao i na plaćanje dospjelog duga po računima koje je ispostavio KJKP ViK. Riječ je o iznosu većem od 350.000 konvertibilnih maraka, koji će u narednom periodu biti izmiren dinamikom koja je precizirana ugovorom.