Град Сарајево осигурао функционисање и одржавање више од 40 јавних чесми и нужника

Град Сарајево је данас осигурао функционисање и очување више од 40 јавних чесми, једног од најважнијих симбола главног града Босне и Херцеговине, поручио је градоначелник Абдулах Скака, након данашњег потписивања уговора у Вијећници.

Наиме, Град Сарајево је преузео надлежност над управљањем, одржавањем и плаћањем рачуна за испоруку воде са јавних чесми и нужника. Скака је, тим поводом, у сарајевској Вијећници потписао уговор са Азром Музур в.д. директорицом КЈКП „Водовод и канализација“. Град Сарајево је на основу тог уговора, између осталог, преузео и обавезу плаћања доспјелог, а неизмиреног дуга за испоруку воде и одвођење отпадних вода са јавних чесми.

Ради се, како је данас наведено на церемонији потписивања уговора, о очувању више од 40 јавних чесми и нужника, углавном на подручју опћина Стари Град и Центар.

„Јавне чесме су вишедеценијски симбол нашег града. Са њима су се генерације рађале и одрастале. На овај начин ми смо системски ријешили један горући проблем и очували традицију дубоко укоријењену у живот Сарајева и Сарајлија. Бројне сарајевске чесме су вакуф, јавно добро које ми имамо обавезу због будућности чувати и одржавати“,  рекао је градоначелник Скака.

Он је најавио да ће Град Сарајево учинити све да се највећи број чесми у што краћем року поново врати у функцију. Данас потписаним уговором Град се обавезао и на плаћање доспјелог дуга по рачунима које је испоставио КЈКП ВиК. Ријеч је о износу већем од 350.000 конвертибилних марака, који ће у наредном периоду бити измирен динамиком која је прецизирана уговором.