Održana panel diskusija: ”Sporazum iz Rima, 60 godina kasnije; četiri slobode u svakodnevnom životu građana”

Danas je u Vijećnici održana panel diskusija na temu ”Sporazum iz Rima, 60 godina kasnije; četiri slobode u svakodnevnom životu građana”, kao jedna od aktivnosti u sklopu projekta ”Rim i Sarajevo za Europu”. Panelisti su bili akademik Mirko Pejanović, prof. dr. Azra Hadžiahmetović, Edin Dilberović, direktor Direkcije za europske integracije, te Lejla Ramić Mesihović ispred Vanjskopolitičke inicijative, dok je moderator bila Nedžma Džananović. Panelisti su govorili o geopolitičkom, ekonomskom te administrativnom aspektu proširenja Europske unije, te su pravili zanimljive paralele između vremena kada je osnovana Europska unija i danas, fokusirajući se na proces koji je naša država prošla do sada i šta nas sve čeka u narednom razdoblju u tom procesu.

Grad Sarajevo u partnerstvu s Gradom Rimom i drugim partnerima implementira projekat ”RoSaE – Rim i Sarajevo za Europu”, a koji je financiran u sklopu programa Europa za građane. Implementacija projekta je započeta u 2017. godini, koja je specifična i po tome što se te godine obilježila 60. godišnjica potpisivanja Sporazuma iz Rima, istaknula je Dragana Solaković, pomoćnica gradonačelnika.

Projektom se nastoji podići svijest građana Rima i Sarajeva o važnosti četiri slobode koje su uvedene Rimskim ugovorima  1957., te njihovom doprinosu razvoju multikulturne, demokratske i slobodne Europe u kojoj ljudi mogu mirno živjeti.

Cilj projekta ”Rim i Sarajevo za Europu” je da se produbi znanje o povijesti Europske unije, da se promoviraju europske vrijednosti, te da se poveća učešće građana u demokratskim procesima. Cilj projekta je također i da se izgradi most između Grada Rima i Grada Sarajeva, koji imaju različitu povijest, ali dijele europske vrijednosti i perspektivu.

U sklopu projektnih aktivnosti održana je i današnja panel diskusija, a u svibnju mjesecu je planirana obuka za državne službenike na istu temu. Također je planirana studijska posjeta europskim institucijama u Briselu.