U Sarajevu se održava Prva akademija za menadžment u kulturi

      U-Sarajevu-se-održava-Prva-akademija-za-menadžment-u-kulturi

U partnerstvu Grada Sarajeva i Goethe-Instituta BiH održava se Prva akademija za menadžment u kulturi. Sarajevo je pored Soluna, Bukurešta i Sofije, četvrti grad domaćin akademije.

Cilj je da se potakne proces edukacije onih koji već rade u kulturi i kulturnim institucijama, kao i onih koji imaju ambicije da se bave tim poslom. Također bi akademija trebala da ponudi efikasne modele kako za kreiranje dugoročne strategije razvoja kulture, tako i za unaprjeđenje uvjeta i poslovanja u institucijama i organizacijama kulture Grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine.

Vrhunski predavači iz Njemačke, regije i BiH, kroz radionice i forume, učesnicima Sarajevske akademije prenijeli su svoja znanja i iskustva do sada u oblastima, poput strategije razvoja kulture, obezbjeđivanja prostora u kulturi, diplomatije u kulturi. Danas u Vijećnici se razgovara o interdisciplinarnoj saradnji u kulturi.

Tokom posljednja dva dana trajanja Prve sarajevske akademije za menadžment u kulturi, u petak i subotu, 11. i 12. maja, u fokusu predavanja će biti veće učešće publike, javni angažman i razvoj kulturne zajednice, te javno-privatno partnerstvo i sponzorstvo u kulturi.

Obuka državnih službenika u sklopu projekta „Rim i Sarajevo za Evropu“

U sklopu projekta „Rim i Sarajevo za Evropu“ danas je u Vijećnici održana obuka državnih službenika i studenata na temu ”Sporazum iz Rima, 60 godina kasnije; četiri slobode u svakodnevnom životu građana”.

Obuku je vodila doc. dr. Nedžma Džananović, koja je akcenat stavila na historijat eurounijskih integracija i institucija EU, na politiku i proces proširenja EU, te posebno na položaj BiH u procesu eurounijskih integracija. Učesnici su aktivno učestvovali u svim diskusijama, donoseći zanimljive zaključke. Na kraju obuke, svim učesnicima su uručeni certifikati.