Korak naprijed ka početku izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi

Gradsko vijeće Grada Sarajevo na prijedlog gradonačelnika Sarajeva donijelo je odluku kojom se omogućava početak izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi. Vijećnici su podržali prijedlog gradonačelnika Abdulaha Skake da se parcela na kojoj će se graditi muzej izuzme od zabrane gradnje, čime je Grad Sarajevo veliki korak bliže realizaciji jednog od najvećih kulturnih projekata u poslijeratnoj BiH.

“Ova Gradska uprava je potpuno propali projekt izgradnje muzeja Ars Aevi oživjela. Ovim smo učini važan korak ka samom početku izgradnje Muzeja. Vjerujem da ćemo do kraja mandata ove uprave imati izgrađen Muzej savremene umjetnosti na ponos svih građana BiH”, rekao je gradonačelnik Skaka.

JU Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi Sarajevo uputila je zahtjev gradonačelniku Grada Sarajeva za izmjenu Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Kvadrant C-Marijin Dvor” kako bi se zemljište označeno kao k.č. 3362/2, 3361/4, 3369/7, 3369/11 i 3369/14 K.O. Novo Sarajevo I (novi premjer) izuzelo iz režima zabrane građenja, a u svrhu izgradnje objekta Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, kao nosilac izrade ovog planskog dokumenta, dostavio je mišljenje kojim je data saglasnost da se u članu 11. doda stav kojim se predmetno zemljište izuzima iz režima zabrane građenja, u svrhu izgradnje objekta muzeja.

Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi nastao je ratne 1992. godine. Grupa entuzijasta predvođena Enverom Hadžiomerspahićem pozvala je svjetske umjetnike da, u znak podrške Sarajevu pod opsadom, doniraju svoja djela i na taj način stvore zbirku budućeg Muzeja savremene umjetnosti u Sarajevu.

Jedinstvena kolekcija Ars Aevi, sastavljena od oko 150 djela koja su donirali neki od najpoznatijih domaćih i međunarodnih umjetnika, u Sarajevo je stigla 1999. godine.

Danas se ova kolekcija smatra jednom od najznačajnijih zbirki savremene umjetnosti u jugoistočnoj Evropi, a njezin dio može se pogledati u Art Depou Muzeja Ars Aevi u Domu mladih, gdje je kolekcija biti smještena do izgradnje zgrade muzeja na Vilsonovom šetalištu.

Projekt zgrade Muzeja načinio je glasoviti italijanski arhitekta Renzo Piano, koji je izradio i projekt, ali i donirao sredstva za izgradnju pješačkog mosta preko Miljacke u blizini zgrade budućeg muzeja Ars Aevi.

Tokom proteklih godina u organizaciji Muzeja Ars Aevi u Sarajevu su održane i brojne izložbe renomiranih umjetnika koji su svoja djela poklonili muzeju, kao što su Michelangelo Pistoletto, Joseph Kosuth, Joseph Beuys, Bizhan Bassiri, Maja Bajević, Jusuf Hadžifejzović, Jannis Kounellis.

Skaka sa rektorima univerziteta o projektu promocije Sarajeva kao regionalnog i evropskog univerzitetskog centra

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka sastao se jutros u Vijećnici sa rektorima univerziteta koji djeluju u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u okviru nastavka realizacije projekta promocije Sarajeva kao regionalnog i evropskog univerzitetskog centra.

Sastanku su, osim delegacije Grada Sarajeva, prisustvovali rektor Univerziteta u Sarajevo Rifet Škrijelj, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu Ahmet Yildirim te rektor Sarajevo School of Science and Technology Vjekoslav Domljan.

Gradonačelnik Skaka predstavio je projekt promocije Sarajeva kao univerzitetskog centra koji bi se realizovao kroz zajednički nastup Grada i univerziteta na domaćem i međunarodnom nivou u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i umjetnosti.

Projekt će se, između ostalog, realizirati kroz organiziranje zajedničkih studijskih programa na engleskom jeziku u saradnji uverziteta sa visokoškolskim ustanovama iz gradova pobratima Grada Sarajeva.

Planirani zajednički studijski programi, koji bi nudili dvojnu diplomu, privukli bi u Sarajevo studente iz regiona, Evrope i svijeta.

Prisutni su pokazali interes za učešće u projektu te je dogovoren plan za nastavak zajedničkog djelovanja. Tokom sastanka istaknuto je da će ovaj projekt biti od velikog značaja za Grad Sarajevo, visoko obrazovanje, ali i državu Bosnu i Hercegovinu u cjelini.