Wigemark: Informtivni centar o MKSJ Sarajevo je važan za cijelu državu

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambasador Lars-Gunner Wigemark posjetio je danas Informativni centar o MKSJ Sarajevo.

Dobrodošlicu u Centar koji je osnovao Grad Sarajevu poželio mu je gradonačelnik Sarajeva, Abdulah Skaka.

Predsjednik Savjeta gradonačelnika za Informativni centar Ivo Komšić predstavio je ciljeve osnivanja, organizaciju, plan rada, kao i buduće projekte Centra koji djeluje u sklopu Grada Sarajeva od 23. maja ove godine.

Ambasador je istakao kako je osnivanje Centra značajna inicijativa koja će doprinijeti očuvanju istine o onome što se dešavalo u BiH, te je stoga njegovo postojanje važno za cijelu državu.

Wigemark je naglasio da instutucije Evropske unije kao i države članice EU kontinuirano podržavaju napore bh. institucija na uspostavi vladavine prava i daljem razvoju pravosuđa. S tim u vezi ambasador je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je jedna od komponenti mandata Centra i saradnja sa pravnim institucijama, pojedincima i civilnim društvom u BiH.

Po završetku prijema, u pratnji uposlenika, ambasador Wigemark je obišao prostorije Centra u Vijećnici, originalnu sudnicu Tribunala, te u knjizi utisaka, između ostalog, napisao: “Istina je neophodna za pomirenje i budućnost BiH“.