Uspostavljen City Mind Lab kao mjesto inovativnih ideja i rješenja za „Pametno Sarajevo“

Grad Sarajevo i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) danas su u Vijećnici ozvaničili početak rada City Mind Lab-a, koji će okupljati naše istaknute i inspirativne sugrađane, stručnjake iz raznih područja.

Ta grupa bi trebala osmišljavati i predlagati inovativne ideje i rješenja, što će činiti osnov za realizaciju projekta „Sarajevo Smart City – Sarajevo pametni grad”.

Sarajevo je stoljećima bilo mjesto inovacija i napretka. Uspostavljanjem ovog tijela, otvara se prilika da Grad aktivira ogromne potencijale koje ima.

Aktuelna gradska administracija od samog početka svog mandata pokrenula je i vodi brojne značajne gradske projekte. Inicijativa “Pametno Sarajevo” je jedan od prioriteta, čijom implemetacijom Grad ima namjeru doći do najboljih rješenja s ciljem unaprijeđenja kvalitete života građana glavnog grada.

Grad Sarajevo ovom inicijativom ne samo da želi stići evropske trendove već ima ambiciju da postane lider tih procesa u regiji i šire.

Pilot inicijativa koju finansira UNDP ima za cilj otvoriti dijalog između građana, predstavnika vlasti, akademske zajednice i privatnog sektora o budućnosti razvoja pametnog Sarajeva, te testirati inovativna rješenja za digitalno urbano planiranje, unaprjeđenje javnih usluga korištenjem novih tehnologija, kao i tzv. „smart“ urbano poslovanje.

Bh. studenti u posjeti Informativnom centru o MKSJ Sarajevo

Studenti iz Sarajeva, Tuzle, Srebrenice, Bihaća, Bosanske Krupe, Mrkonjić Grada, Gornjeg Vakufa, Viteza, Kaknja i Hadžića, posjetili su Informativni centar o MKSJ Sarajevo u Vijećnici.

U okviru predavanja, studenti su stekli značajna znanja o organizaciji i nadležnosti rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i mandatu Mehanizma za međunarodne krivične sudove, koji je od 1. januara ove godine pravni sljednik MKSJ.

Prezentirana je i stalna izložbena postavka „Opsada Sarajeva kroz presude MKSJ’’. Po završetku posjete studenti su obišli autentičnu sudnicu Haškog tribunala.

Studijska posjeta Informativnom centru realizovana je u organizaciji NVO Humanity in action, čiji je cilj poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima.

Gradonačelnik Skaka posjetio boračke organizacije Starog Grada i podržao rad udruženja

Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka posjetio je jutros Udruženje za sport i rekreaciju invalida Općine Stari grad, gdje je razgovarao sa rukovodstvom i članovima Udruženja.

Tom prilikom uručeno je i pet računara koji će biti korišteni za potrebe djelovanja ovog udruženja, ali i Saveza demobiliziranih branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata 92-95 Općine Stari grad i Savezu udruženja invalida Kantona Sarajevo.

Gradonačelnika su dočekali predsjednik Udruženja za sport i rekreaciju invalida Općine Stari grad Suad Katica, Adil Mešanović u ime Saveza demobiliziranih branilaca, te članovi ovih udruženja. Izrazili su zahvalnost Gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Skakom za podršku, pomoć i saradnju.

“Računare ćemo koristiti za ažuriranje postojeće evidencije i formiranje baze podataka o članstvu, a naknadno i edukaciji članstva u smjeru dokvalifikacije. Posebno nam znači gradonačelnikov dolazak, iskreno se nadamo saradnji i u budućnosti”, istakao je Katica.

Nije prvi put da gradonačelnik Skaka pokazuje senzibilitet prema boračkoj populaciji, stradalnicima rata i invalidnim licima.

“Grad Sarajevo, u skladu sa svojim mogućnostima i nadležnostima vodi računa o boračkoj populaciji, a sa tom praksom će nastaviti i u budućnosti. Ovo je jedan simboličan poklon. Bitno je da naši heroji znaju da nisu zaboravljeni”, naglasio je Skaka.