Informativni centar o MKSJ Sarajevo organizovao obuku za mlade aktiviste Udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa

Informativni centar o MKSJ Sarajevo organizovao je obuku u pretraživanju javnih baza podataka MKSJ za mlade aktiviste koji su članovi Udruženja Majke enklave Srebrenica i Žepa.

U trajanju od dva akademska časa stekli su praktična znanja u pristupu i pretraživanju javnim arhivskim sudskim spisima MKSR-a i MKSJ-a kao i arhivom (JRAD).

Aktivisti su imali priliku i da se upoznaju sa organizacijom i mandatom Centra, kao i ulogom, načinom rada i doprinosom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.

Posjeta mladih članova Udruženja završena je obilaskom autentične sudnice Haškog tribunala i stalne izložbene postavke „Opsada Sarajeva kroz presude MKSJ’’.